Tin tức

Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 đạt mốc sản lượng 25 tỷ kWh

16/09/2016 - 791 lượt xem

Sau 5 năm vận hành thương mại, Nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 (NT2) đã đạt mốc sản lượng 25 tỷ kWh, nhanh hơn so với các nhà máy có cấu hình tương đương...

 

Giới thiệu chung

Lời giới thiệu

Lời giới thiệu

27/08/2016 - 5055 lượt xem

Khởi đầu thị trường bất động sản năm 2013 với nhiều thông tin liên quan đến các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường...

Dự án đầu tư

Xây dựng công nghiệp

 

Xây lắp nhà máy sản xuất máy bơm nước của LG MECA tỉnh Hải Dương

 

 

Thi công bê tông Nhà máy phát điện - Công trình thủy lợi thủy điện Ngòi Phát tỉnh Quảng Tri

 

 

 

 

Bài viết khác

Các đối tác