Dự án đầu tư

Tin tức

Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 đạt mốc sản lượng 25 tỷ kWh

16/09/2016 - 763 lượt xem

Sau 5 năm vận hành thương mại, Nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 (NT2) đã đạt mốc sản lượng 25 tỷ kWh, nhanh hơn so với các nhà máy có cấu hình tương đương...

 


Thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng nhà chung cư

Ngày 02/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 38/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng các tỉnh/thành phố : TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bình Dương, Khánh Hòa về việc thực quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng nhà chung cư.


Căn cứ quy định tại Điều 71, Điều 72 Luật Nhà ở 2005 quy định về việc tổ chức quản lý việc sử dụng nhà chung cư thông qua mô hình Ban quản trị; Căn cứ quy định tại Điều 50 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trong đó quy định nhà chung cư phải có Ban quản trị; Thực hiện Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh/thành phố báo cáo một số nội dung như sau:


1. Số lượng nhà chung cư thương mại trên địa bàn thuộc diện phải thành lập Ban quản trị theo quy định của Luật Nhà ở 2005, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP.


2. Số lượng Ban quản trị đã được thành lập.


3. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thành lập và hoạt động của Ban quản trị.


Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Xây dựng (Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản) trước ngày 15/6/2015.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 38/BXD-QLN.

Bài viết khác

Các đối tác