Giới thiệu chung

Lời giới thiệu

Lời giới thiệu

27/08/2016 - 4898 lượt xem

Khởi đầu thị trường bất động sản năm 2013 với nhiều thông tin liên quan đến các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường...

Tin tức

Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 đạt mốc sản lượng 25 tỷ kWh

16/09/2016 - 763 lượt xem

Sau 5 năm vận hành thương mại, Nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 (NT2) đã đạt mốc sản lượng 25 tỷ kWh, nhanh hơn so với các nhà máy có cấu hình tương đương...

 

Thi công kéo căng cáp ứng lực cho Si lô xi măng-Nhà máy xi măng mới Hải Phòng -Thành phố Hải Phòng

Các dự án khác

Các đối tác