Giới thiệu chung

Lời giới thiệu

Lời giới thiệu

27/08/2016 - 2002 lượt xem

Khởi đầu thị trường bất động sản năm 2013 với nhiều thông tin liên quan đến các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường...

Tin tức

Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 đạt mốc sản lượng 25 tỷ kWh

16/09/2016 - 339 lượt xem

Sau 5 năm vận hành thương mại, Nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 (NT2) đã đạt mốc sản lượng 25 tỷ kWh, nhanh hơn so với các nhà máy có cấu hình tương đương...

 

Lắp đặt thiết bị ống gió Tháp trao đổi nhiệt_ Dự án đầu tư và mở rộng nhà máy XM Lam Thạch I Tỉnh Quảng Ninh

Các dự án khác

Các đối tác