Giới thiệu chung

Lời giới thiệu

Lời giới thiệu

27/08/2016 - 5056 lượt xem

Khởi đầu thị trường bất động sản năm 2013 với nhiều thông tin liên quan đến các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường...

Tin tức

Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 đạt mốc sản lượng 25 tỷ kWh

16/09/2016 - 791 lượt xem

Sau 5 năm vận hành thương mại, Nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 (NT2) đã đạt mốc sản lượng 25 tỷ kWh, nhanh hơn so với các nhà máy có cấu hình tương đương...

 

Lắp đặt thiết bị

 

Lắp đặt cụm máy cán sét cho nhà máy xi măng Hạ Long

 

 

Lắp đặt máy nghiền xi măng Nhà máy xi măng Hoàng Long tỉnh Hà Nam

Bài viết khác

Các đối tác