Dự án đầu tư

Tin tức

Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 đạt mốc sản lượng 25 tỷ kWh

16/09/2016 - 791 lượt xem

Sau 5 năm vận hành thương mại, Nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 (NT2) đã đạt mốc sản lượng 25 tỷ kWh, nhanh hơn so với các nhà máy có cấu hình tương đương...

 


Công nghệ cốp pha trượt và nâng sàn đỡ thiết bị nặng

 

Công tác chuẩn bị kích kéo nâng bầu đài nước 100m3_Nhà máy kính Đáp Cầu tỉnh Bắc Ninh

 

 

Thi công kéo căng cáp ứng lực cho Si lô xi măng-Nhà máy xi măng mới Hải Phòng -Thành phố Hải Phòng

 

Bài viết khác

Các đối tác